TS HEJNAL KETY:Orzeł Witkowice

HISTORIA NIE POSZŁA W LAS

ODRODZENIA NADSZEDŁ CZAS

Poprzedni mecz

Następny mecz

  0:7

        26.03.2020
        00:00

Data publikacji 14-09-2018

           Zarząd Team Sport „Hejnał” Kęty na podstawie § 7 ust. 4, § 17 ust 1 Statutu Klubu zaprasza na Sprawozdawcze Zebranie Członków Klubu które odbędzie się 12 października 2018 r. o godz. 17.30 w sali szkoleniowej budynku klubu przy ul Sobieskiego 36 w Kętach.

Program Zebrania :

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania
 3. Zatwierdzenie programu obrad
 4. Sprawozdanie Zarządu za 2017r.
 5. Plan finansowy na 2018r.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2017r.
 7. Podjęcie uchwał:

a/. ws przyjęcia sprawozdania Zarządu

b/. ws przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej

b/. ws udzielenia absolutorium dla Zarządu

c/. ws przyjęcia planu finansowego na 2018r.

 1. Zapytanie od Zarządu w sprawie renegocjacji warunków „Umowy użyczenia obiektów sportowych”
 2. Wolne wnioski
 3. Podjęcie uchwał wynikłych w sprawach j/w.
 4. Zakończenie zebrania

W przypadku, gdy w w/w terminie nie zbierze się co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania, Zebranie odbędzie się w tym samym dniu o godz. 18.00. /§ 16 ust. 1 Statutu Klubu/

 

 

 

Z poważaniem

Zarząd Team Sport

„HEJNAŁ” Kęty

 

Data publikacji 12-10-2017

              W imieniu Zarządu TS Hejnał zapraszamy wszystkich rodziców jak i osoby zainteresowane na zebranie, które odbędzie się 18.11.2017 w godzinach od 11 do 14 w sali kinowej Domu Kultury w Ketach.

Na spotkanie zostaną zaproszę władzę Gminy Kęt miedzy innymi Burmistrz Gminy , z którym chcemy omówić obecną prace klubu.

Liczymy na państwa zainteresowanie i liczną obecność.