TS HEJNAL KETY:Orzeł Witkowice

HISTORIA NIE POSZŁA W LAS

ODRODZENIA NADSZEDŁ CZAS

Poprzedni mecz

Następny mecz

  0:7

        26.03.2020
        00:00

Przed nami Sprawozdawcze Zebranie!

herbZarząd Team Sport „Hejnał” Kęty zaprasza na Sprawozdawcze Zebranie Członków Klubu, które odbędzie się 19 maja 2017r. o godzinie 17:30 w sali szkoleniowej budynku klubu przy ul. Sobieskiego 36 w Kętach.

Program Zebrania:

1.Otwarcie zebrania

2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania

3. Zatwierdzenie programu obrad

4.Sprawozdanie Zarządu za 2016r.

5.Plan finansowy na 2017r.

6.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2016r.

7. Podjęcie uchwał:

a/. ws przyjęcia sprawozdania Zarządu

b/. ws przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej

b/. ws udzielenia absolutorium dla Zarządu

c/. ws przyjęcia planu finansowego na 2017r.

8. Zapytanie od Zarządu w sprawie pozyskania i zatrudnienia gospodarza na obiekcie

9. Wolne wnioski

10. Podjęcie uchwał wynikłych w sprawach j/w

11. Zakończenie zebrania

 

Zarząd Team Sport Hejnał Kęty